โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1615 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาติไทย ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วยและมีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล

  • ในวันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา09.00 – 15.00 น.
  • ณ โถงอาคารศึกษาทั่วไป ชั้น 1 มทร.ล้านนา  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา โทร 053-921444 ต่อ 1360

            yes   สำหรับ นักศึกษา กยศ. รับชั่วโมงกิจกรรม 6 ชั่วโมงyes


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา