โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ประจำปี 2566 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 ตุลาคม 2565 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 659 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 
(ระดับปริญญาตรี)

ประเภทโควตาโรงเรียนเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566

Download PDF =>

 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา