โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดกระทงใหญ่ งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ 2565  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดกระทงใหญ่ งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3309 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดกระทงใหญ่ รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 80,000 บาท  จาก นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการประกวดกระทงใหญ่งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ 2565 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณเทศบาลนครเชียงใหม่ และโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี รับมอบประกาศนียบัตรจาก พ.ต.อ.กิตติพงษ์ เพ็ชรมุณี ผกก.สภ.ช้างเผือก

        กระทงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำความคิดแห่งคติการล่องสะเปาในประเพณีเดือนยี่ พร้อมกับความสว่างไสวด้วยแสงไฟแห่งความมั่งมี แห่งนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์พร้อม ตามความเต็มเปี่ยมไม่มีพร่อง แห่งหม้อดอกบูรณฆฏะ ที่ประดิษฐานอยู่ในบุษบก แวดล้อมด้วย เหล่าเทวบุตร เทวดา ที่มาอำนวยพร ด้วยเมืองนี้บวรอยู่เย็นยิ่ง สมบูรณ์พูนสุขทุกสิ่งอัน

        สำเภางาม “ศุภปูรณนาวา” ลอยล่องในกระบวนสายธารพิงค์ ที่นำพาด้วยความสมบูรณ์แห่งเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ เกิดการแบ่งบานประดุจดอกบัวที่ไขกลีบรับแสงแห่งอาทิตย์  อันสถิตแห่งองค์สัพพัญญู ที่จระเลียบโลกโปรดสัตว์มาค้ำชูยังดินแดนแห่งนี้ ว่าจักก้านกุ่งรุ่งเรืองไร ปัชชาหน้าใสจักสมบูรณ์พูนผล บนแผ่นดินอันชื่อว่า นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม

 

ชมประมวลภาพเพิ่มเติม ชนะเลิศการประกวดกระทงใหญ่2565


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา