โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับ ปวช. รอบ 1 โควตาและแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2566 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับ ปวช. รอบ 1 โควตาและแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 พฤศจิกายน 2565 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1255 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับ ปวช.

รอบ 1 โควตาและแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2566

 

ดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบ PDF ==> 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา