โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. รอบ 1 : โควตาและแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2566 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. รอบ 1 : โควตาและแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2565 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1655 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.
รอบ 1 : โควตาและแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2566

 

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF => 

 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา