โลโก้เว็บไซต์ รอบ 2 : รับตรง ระดับ ปวช. ประจำปี 2566 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รอบ 2 : รับตรง ระดับ ปวช. ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มีนาคม 2566 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 2615 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

รอบ 2 รับตรง 
ประจำปี 2566  (ระดับ ปวช.)
 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2566
 

1. สมัครออนไลน์ได้ที่ ===============>  

2. ประกาศรายละเอียดและกำหนดการ ==> 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ รอบ 2 รับตรง ปวช.

                                      

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 2 รับตรง ปวช.

                          

 

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. (รอบ 2 รับตรง) NEW !!

ประกาศรายชื่อ วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น.

 

              NEW !!    NEW !!

 

6. พิมพ์ใบชำระค่าเทอม 1/2566 ==> 

 

 

กิจกรรมเตรียมความพร้อม  =====>    

(เลือกพื้นที่เชียงใหม่)

 

 

 

--------------------------------------------

 

ค่าบำรุงการศึกษาระดับปวช. ประจำปี 2566 (ไม่รวมค่าหอพักนศ.)

 

Copy short URL

วุฒิการศึกษาที่รับเข้า

 

แผนที่การเดินทางมายัง วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

สอบถามเส้นทางโทร : 082-708-6800

 

                   

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา