โลโก้เว็บไซต์ รอบ 2.1 รับตรง ระดับ ปวช. ประจำปี 2566 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รอบ 2.1 รับตรง ระดับ ปวช. ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มีนาคม 2566 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1699 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กำหนดการ

รอบ 2.1 รับตรง 

( สำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่านรอบ 1 และรอบ 2 )

ประจำปี 2566  (ระดับ ปวช.) 
 

1. กำหนดการรับสมัครรอบ 2.1 รับตรง ====>  

2. สมัครออนไลน์ ( google Form )  =====>    

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบ 2.1 รับตรง ==> 

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.รอบ 2.1 รับตรง 

ประกาศรายชื่อ วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น.

 

              NEW !!    NEW !!

5. พิมพ์ใบชำระค่าเทอม 1/2566 ==> 

 

กิจกรรมเตรียมความพร้อม  =====>    
(เลือกพื้นที่เชียงใหม่)

 

 ----------------------------------------- 

 

ค่าบำรุงการศึกษาระดับปวช. ประจำปี 2566 (ไม่รวมค่าหอพักนศ.)

 

Copy short URL

วุฒิการศึกษาที่รับเข้า

 

แผนที่การเดินทางมายัง วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

สอบถามเส้นทางโทร : 082-708-6800

 

                   

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา