โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education ขยายผลร่วมกับเครือข่ายวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education ขยายผลร่วมกับเครือข่ายวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 ตุลาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 336 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 ที่ โรงแรมเชียงใหม่เกท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร และทีมงานสะเต็ม ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education ที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขยายผลร่วมกับเครือข่ายวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จ.เพชรบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ครูผู้สอน  

ติดตามการขยายผลต่อได้ใน 
https://www.facebook.com/STEMRMUTL/?fref=ts

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : วิสูตร อาสนวิจิตร
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา