โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : งดให้บริการด้านการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ระบบห้องประชุม และงานที่เกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  11-12 พ.ค. 66 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : งดให้บริการด้านการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ระบบห้องประชุม และงานที่เกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 11-12 พ.ค. 66

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 พฤษภาคม 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 418 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา