โลโก้เว็บไซต์ นศ.ใหม่ มทร.ล้านนา รหัส '' 66 : Did you Know… RMUTL WIFI ที่ให้บริการ  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

นศ.ใหม่ มทร.ล้านนา รหัส '' 66 : Did you Know… RMUTL WIFI ที่ให้บริการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 มิถุนายน 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1481 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หมายเหตุ : 
+++ แนะนำให้ใช้ RMUTL WIFI ลำดับที่ 1. @Internet-RMUTL
+++ Username & Password : RMUTL ACCOUNT (https://arit.rmutl.ac.th/search_email)
+++ คู่มือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย : https://arit.rmutl.ac.th/page/how-to

หากต้องการใช้งาน eduroam
+++ Username : xxxx_xx66@live.rmutl.ac.th (กรอก e-Mail Adress ทุกครั้ง)
+++ Password : RMUTL ACCOUNT 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา