โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบโควตาพิเศษ) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบโควตาพิเศษ)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 สิงหาคม 2566 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 511 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2567

หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (รอบโควตาพิเศษ)

ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2566
 

 

ระบบรับสมัคร ==> 

 

 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา