โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาชาวต่างชาติเพื่อปฏิบัติงานสอน | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาชาวต่างชาติเพื่อปฏิบัติงานสอน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 ตุลาคม 2566 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1017 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาชาวต่างชาติเพื่อปฏิบัติงานสอน

1. ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์

เป็นพนักงานจ้างเหมาชาวต่างชาติ                  

 

 

2. NEW ! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เพื่อจ้าง
เป็นพนักงานจ้างเหมาชาวต่างชาติ                  


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาชาวต่างชาติ

อ่านประกาศ ( ภาษาไทย )                         ==> 
 

 

Read the Announcement ( ENGLISH ) ==> 

ดาวน์โหลดใบสมัคร                                  ==> 

เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2566 โดยสามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง
สมัครด้วยตนเอง ที่ งานบุคลากร สำนักงานบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยฯ อาคาร S1 มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ( ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. เฉพาะวันทำการ )
หรือ ส่งหลักฐานการสมัคร (ตามประกาศแนบ) มายัง collegermutl@gmail.com

                                      


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา