โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินการฝึกงาน ประจำปี 2566 (ภาคฤดูร้อน 3/2566) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ปฏิทินการฝึกงาน ประจำปี 2566 (ภาคฤดูร้อน 3/2566)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 ตุลาคม 2566 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 790 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ปฏิทินการฝึกงาน ประจำปี 2566 (ภาคฤดูร้อน 3/2566)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา