โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาชาวต่างชาติเพื่อปฏิบัติงานสอน | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาชาวต่างชาติเพื่อปฏิบัติงานสอน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 พฤศจิกายน 2566 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 264 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็น
พนักงานจ้างเหมาชาวต่างชาติเพื่อปฏิบัติงานสอน


จำนวน 1 อัตรา  ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาชาวต่างชาติ

 

     อ่านประกาศ ( ภาษาไทย )     ==> 

     Read the Announcement ( ENGLISH ) ==> 

     ดาวน์โหลดใบสมัคร  ==> 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา