โลโก้เว็บไซต์ รอบ 2 ระดับ ปวช. ประจำปี 2567 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รอบ 2 ระดับ ปวช. ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 พฤศจิกายน 2566 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1368 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กำหนดการ

รอบ 2  ประจำปี 2567  (ระดับ ปวช.)
 

สมัครในระบบออนไลน์ ==> 
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 - 26 มกราคม 2567)

1. ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อรอบ 2 ระดับ ปวช. ==>

 

 ----------------------------------------- 

 


ค่าบำรุงการศึกษาระดับปวช. ประจำปี 2567 (ไม่รวมค่าหอพักนศ.)

 

 

Copy short 

แผนที่การเดินทางมายัง วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

สอบถามเส้นทางโทร : 082-708-6800

 

                   

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา