โลโก้เว็บไซต์ รอบ 2 ระดับ ปวช. ประจำปี 2567 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รอบ 2 ระดับ ปวช. ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 พฤศจิกายน 2566 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 7660 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กำหนดการ

รอบ 2  ประจำปี 2567  (ระดับ ปวช.)
 

สมัครในระบบออนไลน์ ==> 
( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 - 26 มกราคม 2567 )

- หมดเขตรับสมัครแล้วนะครับ -

1. ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อรอบ 2 ระดับ ปวช. ==>      

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ=> 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบ 2 ปวช.=>

NEW !!  4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ 2 ระดับ ปวช.
ประจำปีการศึกษา 2567 ==>
 
 

5. พิมพ์ใบชำระค่าบำรุงการศึกษา 1/2567 ==> 
เริ่มพิมพ์ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 

 

 ----------------------------------------- 

 


ค่าบำรุงการศึกษาระดับปวช. ประจำปี 2567 (ไม่รวมค่าหอพักนศ.)

 

 

Copy short 

แผนที่การเดินทางมายัง วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

สอบถามเส้นทางโทร : 082-708-6800

 

                   

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา