โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2566 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มทร.ล้านนา ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 พฤศจิกายน 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 472 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร์ เมืองใจ ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2566 ณ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตลอดจนเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านในฐานะทรงศึกษาค้นคว้าด้วยพระอัจฉริยภาพ พระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล พระราชอุตสาหะวิริยะ ในการที่จะให้เมฆที่กระจายอยู่ในท้องฟ้า มารวมตัวกันเกิดเป็นฝนตกลงสู่พื้นที่แห้งแล้ง อันเป็นเป็นต้นกำเนิดของแนวพระราชดำริที่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนเป็น “โครงการพระราชดำริฝนหลวง” และต่อยอดสู่การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้งได้เป็นผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศ โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ จากส่วนงานองค์กรต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธี 

   “วันพระบิดาฝนหลวง” คือ วันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เสด็จพระราชดำเนินเยือนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2498 และทรงรับรู้ปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ที่ส่งผลต่อพืชผลทางการเกษตรของประชาชน หลังจากนั้นทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ภัยพิบัติความแห้งแล้ง มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรู้จักกันว่า "ฝนหลวง" ในเวลาต่อมา ทำให้ทุกวันที่ 14 พฤศจิกายน ถูกกำหนดให้เป็น "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา