โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อนศ.ที่ได้รับการผ่อนผันให้ชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 ล่าช้า | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อนศ.ที่ได้รับการผ่อนผันให้ชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 ล่าช้า

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 ธันวาคม 2566 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 670 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติการผ่อนผันให้ชำระค่าบำรุงการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 / 2566 (ล่าช้า)

**ขอให้ผู้ที่ได้รับการอนุมัติ โปรดดำเนินการชำระค่าเทอมตามกำหนดการในเอกสารโดยเคร่งครัด**

** สำคัญ โปรดอ่านหมายเหตุ ด้านล่างเอกสารด้วยนะครับ !! **

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ===> 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา