โลโก้เว็บไซต์  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุประกอบอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุประกอบอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 ธันวาคม 2566 โดย ณัฐนันท์ อนันต์สถาพร จำนวนผู้เข้าชม 268 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา