โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 มกราคม 2567 โดย ณัฐนันท์ อนันต์สถาพร จำนวนผู้เข้าชม 235 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา