โลโก้เว็บไซต์ วิดีโอใหม่แนะนำ : โครงการศึกษาดูงานและการสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากร ที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ2567 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิดีโอใหม่แนะนำ : โครงการศึกษาดูงานและการสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากร ที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ2567

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 มกราคม 2567 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 629 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา