โลโก้เว็บไซต์ วีดิทัศน์ : สารรักษาราชการแทนอธิการบดี แสดงความยินดีกับบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วีดิทัศน์ : สารรักษาราชการแทนอธิการบดี แสดงความยินดีกับบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กุมภาพันธ์ 2567 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1184 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา