โลโก้เว็บไซต์ วีดิทัศน์ : สาร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ แสดงความยินดีกับบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๕ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วีดิทัศน์ : สาร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ แสดงความยินดีกับบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๕

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1815 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา