โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร เรียนภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม English Discoveries | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร เรียนภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม English Discoveries

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 กุมภาพันธ์ 2567 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 106 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักศึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา สามารถเข้าไปตรวจสอบรหัสการเข้าเรียนภาษาอังกฤษ (โปรแกรม English Discover) ผ่านทางอีเมลมหาวิทยาลัยของตนเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

#Englishdiscovery

#1CISAT


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา