โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “เพชรราชมงคล”พ.ศ.2566 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “เพชรราชมงคล”พ.ศ.2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 กุมภาพันธ์ 2567 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 602 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “เพชรราชมงคล”พ.ศ.2566

เนื่องในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 3

ประจำปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1.ประเภทบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยได้แก่

    รองศาสตราจารย์ก่อโชค จันทวรางกูร

2.ประเภทอาจารย์ดีเด่น ได้แก่

    นายสุรพล ใจวงศ์ษา

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย

3.ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ได้แก่

    นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์

     นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ


คลังรูปภาพ : เพชรราชมงคล 2566


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา