โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมและการปรับตัวเข้าสู่ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อโรงพยาบาล | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มทร.ล้านนา ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมและการปรับตัวเข้าสู่ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อโรงพยาบาล

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กุมภาพันธ์ 2567 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 534 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา)  ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาวามมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และบริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการสัมมนาในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมและการปรับตัวเข้าสู่ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อโรงพยาบาล”  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดงาน โดยได้ได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอกณัทกฤช พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และ เรือโทธีรพล หนองหว้า ผู้อำนวยการฝ่ายตอบสนอง และรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ สำนักปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

 

ขอบคุณภาพ : นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา


คลังรูปภาพ : 9-02-67


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา