โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Creative Career Path 2024 ภายใต้โครงการ miniTCDC Link จังหวัดเชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Creative Career Path 2024 ภายใต้โครงการ miniTCDC Link จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2567 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1579 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่ หรือ CEA เชียงใหม่ (เดิม TCDC เชียงใหม่) ได้กำหนดการจัดกิจกรรม Creative Career Path 2024 สำหรับโครงการ miniTCDC Link จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการออกแบบและความสร้างสรรค์ที่สำคัญสำหรับการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทั้ง 4 สาขา ได้แก่ กลุ่มรากฐานทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (Creative Originals) กลุ่มคอนเทนต์และสื่อสร้างสรรค์ (Creative Content/ Media) กลุ่มบริการสร้างสรรค์ (Creative Services) และกลุ่มสินค้าสร้างสรรค์ (Creative Goods/ Products) โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาโครงการ miniTCDC Link และมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่ายความร่วมมืออื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 200 คน ด้วยรูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย การเสวนา การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การออกร้านจำหน่ายสินค้าของเยาวชน การแสดงผลงานการออกแบบของนักศึกษา และการให้คำปรึกษาด้านอาชีพจากวิทยากรผู้ประกอบการ นักออกแบบ และนักสร้างสรรค์ที่มีประสบการณ์สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ข้างต้น ทาง CEA เชียงใหม่ นักศึกษาที่สนใจสามารถสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี โดยถลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK8GsRRORbxcqVd-txSD-Tw42a4DYijRx6ApanMF_gEsadYQ/viewform 

** สอบถามข้อมูลใดเพิ่มเติมสามารถติตต่อกลับได้ที่ คุณพิรพร เขียวเขิน (ต่าย) โทร. 052-080-500 ต่อ 332 หรืออีเมล piraporn.k@cea.or.th 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา