โลโก้เว็บไซต์ รอบพิเศษ ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2567 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รอบพิเศษ ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 มีนาคม 2567 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 3215 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กำหนดการ

รอบพิเศษ  ประจำปี 2567  (ระดับ ปวช.)
 

สมัครในระบบออนไลน์ ==> 
( เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม  -  20 มีนาคม 2567 )

 

@@ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. รอบ พิเศษ !!! @@
- รหัส 995 หลักสูตรเตรียมศิลปะและการออกแบบ
- รหัส 996 หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมวิศวกรรมศาสตร์ English Program
- รหัส 997 หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์
- รหัส 999 หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ

** ย้ำ !! สำหรับ รหัส 998 หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไม่รับเพิ่มแล้วนะครับ **

1. ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อรอบพิเศษ ระดับ ปวช. ==> 
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบพิเศษ ระดับ ปวช. ==> 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบพิเศษ ระดับ ปวช. ==> 

4. พิมพ์ใบค่าเทอมสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบพิเศษ ระดับ ปวช. ==> 

 ชำระค่าเทอมระหว่างวันที่ 1 - 7 เมษายน 2567 ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
** หมดเวลาการชำระค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนศ.ใหม่รอบพิเศษ 2567 **

 ----------------------------------------- 

 


ค่าบำรุงการศึกษาระดับปวช. ประจำปี 2567 (ไม่รวมค่าหอพักนศ.)

 

 

Copy short 

แผนที่การเดินทางมายัง วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

สอบถามเส้นทางโทร : 082-708-6800

 

                   

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา