โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนทุกท่าน เยี่ยมชมนิทรรศการการนำเสนอผลงาน “Social Innovation” : Learning Express (LeX2024) Projects Presentation at the Gallery Walk” | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ขอเชิญชวนทุกท่าน เยี่ยมชมนิทรรศการการนำเสนอผลงาน “Social Innovation” : Learning Express (LeX2024) Projects Presentation at the Gallery Walk”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 เมษายน 2567 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 379 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญชวนทุกท่าน เยี่ยมชมนิทรรศการการนำเสนอผลงาน “Social Innovation” : Learning Express (LeX2024) Projects Presentation at the Gallery Walk”  

วัน พุธ ที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 11.00-14.00 น.  
ณ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (ชั้น 1)

…………………………………………………………………..
We are happy to invite you to join our “Learning Express (LeX2024) Projects Presentation at the Gallery Walk”  
Wednesday 3rd April 2024 from  11 a. m. -2 p. m. 
Venue : Central Airport (Ground Floor ) 

Have a look at our activities such as ... 
- Gallery Walk Presentation at Central Airport Department Store
- Getting Feedback to Improve the Project Prototype from the Audience
- Gallery Walk Closing Ceremony

See you soon ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา