โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาด้านการจราจร ที่ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาด้านการจราจร ที่ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 พฤศจิกายน 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 325 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ที่ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์อภิชาติ ใสงาม ในฐานะครูฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ได้นำนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาด้านการจราจร ที่ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

ทั้งนี้เพื่อช่วยให้นักศึกษาวิชาทหาร เกิดจิตสำนึก รู้จักบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม รู้จักความมีจิตสาธารณะ ที่ดี 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.อภิชาติ ใสงาม


คลังรูปภาพ : รด จราจร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา