โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดพิธีถวายความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดพิธีถวายความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 พฤศจิกายน 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 727 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ โถงอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีถวายความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา เป็นประธานในพิธีกล่าวคำถวายความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

และพร้อมกันนี้ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันขับร้องร้องเพลงในหลวงของแผ่นดิน และขับเสภาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพ จาก : 

1. นางสาวซาบรีนา วินทซ์ ต.บธ. 1

2. นายณัฐชนน ขาวคม ตวศ. 2 แมคคราทรอนิกส์

3. นายนิธิศ ธรรมโชติ ต.วศ.2 โดรน

4. นายปณิธาน ปัญจขันธ์ ต.วศ.3

5. นายพีรวิชญ์ แซ่ลิ้ม ต.วศ.3ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา