โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 มิถุนายน 2567 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 51 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณอาคาร S1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้กล่าวเปิดกิจกรรมฯ โดยให้ความสำคัญของการจัดกิจกรรมในเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ บริเวณโดยรอบ ตัดกิ่งไม้และเก็บขยะ

พร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำให้บุคลากร ในการทำ 5 ส. ( สะสาง , สะดวก , สะอาด , สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ) บริเวณห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ และห้องสำนักงานของตนเองให้สะอาดมีความเรียบร้อย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ที่จะถึงนี้..

ขอบคุณภาพ : อ.สมภพ พัดจาด
ขอขอบคุณ : ทีมงานกองพัฒนาอาคารสถานที่ , แม่บ้านบริษัทฯออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา