โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมมือ ภาคีเครือข่ายผนึกกำลังร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเทศบาลช้างเผือก | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มทร.ล้านนา ร่วมมือ ภาคีเครือข่ายผนึกกำลังร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเทศบาลช้างเผือก

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 มิถุนายน 2567 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 290 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันที่ 10 มิถุนายน  2567 ที่เทศบาลตำบลช้างเผือก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหาร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในพิธีลงนามความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ในการดำเนินตามโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2567 โดยเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 


คลังรูปภาพ : 10-06-67


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา