โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 14 อัตรา และมีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 14 อัตรา และมีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 กรกฎาคม 2567 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 3193 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 11 อัตรา (อ่านประกาศคลิกที่นี่)mail

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 3 อัตรา (อ่านประกาศคลิกที่นี่)mail

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป จำนวน 1 อัตรา (อ่านประกาศคลิกที่นี่)mail

---------------------------------------------------------------------------

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

- ประเภทวิชาการ จำนวน 11 อัตรา

- ประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 3  อัตรา

และประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครด้วยวิธีออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 รายละเอียดดังประกาศแนบท้าย

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 11 อัตรา (อ่านประกาศคลิกที่นี่)

2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 3 อัตรา (อ่านประกาศคลิกที่นี่)

3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (อ่านประกาศคลิกที่นี่)

 

ให้ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้อง ความชัดเจนและความครบถ้วนของเอกสารประกอบการสมัคร และให้จัดเรียงเอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF (เรียงต่อกันเป็นไฟล์เดียว) ก่อนดำเนินการอัพโหลดเอกสารในระบบรับสมัคร

 

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 053-921444 ต่อ 2401
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 099-7598709 / 061-2703222
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 082-6977815
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 083-5820788
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 082-7086800

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา