โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญผู้ใจสมัคเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ SketchUp BIM | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ขอเชิญผู้ใจสมัคเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ SketchUp BIM

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 มิถุนายน 2567 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 623 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ หลักสูตรสาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ (เชียงใหม่) และ บริษัท บ้านสเกตช์อัพ จำกัด  และ ขอเชิญวิศวกร สถาปนิก ผู้ประกอบการด้านงานก่อสร้าง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างโมเดลสามมิติและประมาณราคาบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก ด้วย SketchUp BIM” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถสร้างโมเดลสามมิติและประมาณราคาบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก พร้อมทั้งสามารถเปลี่ยนวิธีการทำงานด้านการออกแบบก่อสร้างที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และผิดพลาดซ้ำๆ ให้ง่าย สนุก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ด้วยการฝึกการใช้โปรแกรม SketchUp BIM  เหมาะกับผู้ที่ใช้งานคำสั่งพื้นฐานSketchUpเป็นแล้ว และ ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น โดยคุณ สุธิพงษ์ สงกรานต์ (อ.ป้อม บ้านสเกตช์อัพ) วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ บริษัท บ้านสเกตช์อัพ จำกัด (รับจำนวนจำกัดเพียง 30คน) เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบร่วมตั้งแต่บัดี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2567 
     สำหรับการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2567 ณ. อาคารห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร สถ.1 สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่  ถนนห้วยแก้ว
...................................
✅ ค่าลงทะเบียน  (กำหนดชำระค่าลงทะเบียนอบรม 10 กรกฏาคม - 2 สิงหาคม 2567)
     • ศิษย์เก่าและบุคลากรภายใน 2,000 บาท
     • บุคคลทั่วไป 2,500 บาท
**รับจำนวนจำกัดเพียง 30คน**
✅ PDU 12 หน่วย  
...................................
✅สำรองที่นั่งล่วงหน้า+สอบถามเพิ่มเติม : ดร.พรพจน์  นุเสน โทรศัพท์ 085-8116896, idline : joop224


แสกน QR-Code สมัครเข้าร่วมโครงการ

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา