โลโก้เว็บไซต์ รอบ 1 ระดับ ปวช. ประจำปี 2568 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รอบ 1 ระดับ ปวช. ประจำปี 2568

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 มิถุนายน 2567 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 501 คน

(2) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กำหนดการ

รอบ 1  ประจำปี 2568  (ระดับ ปวช.)
 

สมัครในระบบออนไลน์ ==> 

**บันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว อย่าลืม !! กดส่งใบสมัครด้วยนะครับ
**สมัครแล้วโปรดจำรหัสผ่านของตนเองด้วยนะครับ 

1. ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. รอบ 1 ประจำปี 2568                     

 

1.1 สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1 - 9 ตุลาคม 2567 ณ อาคาร S1-203 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ( ในวันและเวลาราชการ )

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา