โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม JOB FAIR By RMUTL | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ขอเชิญร่วมกิจกรรม JOB FAIR By RMUTL

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 ธันวาคม 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1962 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานแนะแนวฯ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม JOB FAIR By RMUTL ในวันที่ 24 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณโถงใต้ถุนอาคารเรียนรวม ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการและการรับสมัครงานจากหน่วยงานภายนอก และการลงทะเบียนเพื่อรับการเข้าสัมภาษณ์งาน (กรุณาเตรียมแฟ้มสะสมงานและเอกสารที่จำเป็นในการสมัครงานมาด้วย) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.035-921444 ต่อ 1402


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา