โลโก้เว็บไซต์ สำหรับนักศึกษาใหม่ !! ประเภทโควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2560 ให้พิมพ์ใบชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

สำหรับนักศึกษาใหม่ !! ประเภทโควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2560 ให้พิมพ์ใบชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 ธันวาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 308 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


เข้าไปพิมพ์บัตรลงทะเบียนชำระค่าบำรุงการศึกษาที่นี่

http://regis2.rmutl.ac.th/entrance60/regispay/idstd_cm.php


รหัส 997 เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์

รหัส 998 เตรียมวิศวกรรมศาสตร์

รหัส 999 เตรียมบริหารธุรกิจ

หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถาม 053 266 516 ต่อ 2130 หรือ 2012 ในวันและเวลาราชการ

หรืออีกช่องทางคือ Inbox ที่ Facebook วิทยาลัยฯ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา