โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมแสดงในงานแถลงข่าวและสืบสานสัมพันธ์สื่อมวลชน | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมแสดงในงานแถลงข่าวและสืบสานสัมพันธ์สื่อมวลชน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 มกราคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 399 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ที่ ร้านอาหารเนิร์ฟ

อาจารย์อดิศร กวาวสิบสาม รักษาการหัวหน้าหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว และนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องต้นแบบบำบัดอากาศด้วยจานหมุนไฟฟ้าแรงดันสูงขนาด 10 กิโลโวลต์" ซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตรและนักศึกษา เข้าร่วมแสดงในงานฯ และสืบสานสัมพันธ์สื่อมวลชน พร้อมทั้งเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน โดยกองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา เป็นเจ้าภาพ 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สื่อมวลชนและแถลงข่าวการจัดกิจกรรมครบรอบ 12 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2560 ซึ่งในงานจะมีการนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ของอาจารย์และนักศึกษากับสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก งานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.วิสูตร อาสนวิจิตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา