โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2559 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 มกราคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 378 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 ที่ สนามกีฬากลางแจ้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2559

เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ส่งเสริมความกล้าแสดงออก และรู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัยของนักศึกษา

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เป็นประธานในพิธี

โดยในกิจกรรมมีการเดินขบวนของแต่ละสี , ประธานฝ่ายงานกีฬาได้แก่นายภูริณัฐ มีรักษ์ กล่าวคำนำปฏิญาณ , การแสดงเชียร์ลีดเดอร์ในเพลงมาร์ชของมหาวิทยาลัยฯ และมีการแข่งขันกีฬาหลากหลายชนิด อาทิเช่น ฟุตซอล บาสเก็ตบอล และวอลเล่ย์บอลระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : นายญาณวัตน์ สายบุญ (นศ.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2) , บุคลากรวิทยาลัยฯออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา