โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการนิทรรศการและส่งเสริมคุณธรรมน้อมอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการนิทรรศการและส่งเสริมคุณธรรมน้อมอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 585 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.30 น. ศาลาราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา

เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ "ธัมมนวราตรี ศรีราชมงคลล้านนา" เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดขึ้นตาม โครงการนิทรรศการและส่งเสริมคุณธรรมน้อมอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 – 23 กุมภาพันธ์ 2560

โดยมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงผู้เข้าร่วมจะได้ไหว้พระสวดมนต์ มีการจุดเทียนส่องธรรม, อาราธนาธรรม, แสดงพระธรรมเทศนา, ถวายปัจจัยเครื่องไทยธรรม, และหลังจากนั้นพระสงฆ์จะให้พรและร่วมกันนั่งเจริญสมาธิภาวนา กล่าวคำกรวดน้ำแบบพื้นเมือง (อิทังฯ) วันทาน้อยด้วย เป็นอันเสร็จพิธี

โดยเจ้าภาพหลักในวันนี้คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมกว่า 100 คน
ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก : อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์
ขอบคุณภาพจาก : อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ / ว่าที่ร้อยตรีหญิง ชไมพร สุขใจ๋ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา