โลโก้เว็บไซต์ ตัวแทนจากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เข้าเยี่ยมชมงานนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ตัวแทนจากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เข้าเยี่ยมชมงานนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 กรกฎาคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 943 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ อาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้รับเกียรติจาก พันตรีจำนงค์ นันทะเรือน ตัวแทนจากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 (มทบ.33) ในการเข้าเยี่ยมชมงานนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

และในโอกาสนี้ ได้ปรึกษาหารือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช  โตไพบูลย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ รวมทั้งผู้ช่วยด้านกิจการนักศึกษา และผู้ช่วยส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ ของงานวิชาทหาร และแก้ไขปัญหาร่วมกัน

อีกทั้งได้มอบนโยบายการฝึกวิชาทหารเพื่อให้มีความรู้วิชาทหารทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธี ฝึกให้เกิดระเบียบวินัยลักษณะทหาร การเชื่อฟังและการปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด แก่นักศึกษาวิชาทหาร ที่บริเวณโถงอาคารนวัตกรรม C2 อีกด้วย 

โดยมี อาจารย์อภิชาติ ใสงาม และอาจารย์ลีรวัฒน์ สุภารัตน์ ควบคุมนักศึกษาวิชาทหาร ในการฝึกครั้งนี้ 

พันตรีจำนงค์ นันทะเรือน เคยให้โอวาสแก่นักศึกษาวิชาทหารไว้ดังนี้ 

" ในการฝึก นศ.วิชาทหารนั้น ต้องการให้เยาวชนเหล่านี้มีความสามัคคีในชาติ เป็นตัวแทนที่ดีของเยาวชนประเทศไทยต่อไปพร้อมที่จะเป็นกำลังพลสำรองของประเทศต่อไป ขณะที่นักศึกษาวิชาทหารได้กล่าวในการเข้ามาฝึกนั้นเพื่อต้องการฝึกระเบียบ วินัยซึ่งไม่สามารถที่จะหาเรียนในห้องเรียนได้ และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง ยิ่งเข้าใจว่าเราเกิดมาในผืนแผ่นดินไทยแล้วจะต้องตอบแทนประเทศชาติโดยจะเป็นคนดีที่สุดให้กับประเทศชาติ ยอมเสียสละได้เพื่อชาติ "

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้ว
ขอบคุณภาพเพิ่มเติมจาก : อ.พีระ จูน้อยสุวรรณ / อ.ลีรวัฒน์ สุภารัตน์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา