โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 ( CRCI-2017 ) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 ( CRCI-2017 )

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กรกฎาคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 699 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษณ์ ธนาวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีมทร.ล้านนา กล่าวรายงาน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วม

บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 ( CRCI-2017 ) เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ“...สู่วิจัยรับใช้สังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรม” การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์และการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ด้านพลังงานไฟฟ้าแรงสูง พลาสมาและไมโครนาโนบับเบิล สำหรับเกษตรและการประมงขั้นสูง

โดยได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคโปสเตอร์ ภาคบรรยาย การจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ อาทิเช่น เครื่อง Dust Detect เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ ของ รองศาสตราจารย์พานิช อินต๊ะ , อ.วิสูตร อาสนวิจิตร นำผลงานการพัฒนาและทดสอบตัวตกตะกอนอนุภาคเชิงไฟฟ้าสถิต สำหรับดักจับกลุ่มควันจากการปะกอบอาหาร มาบรรยาย , อ.อดิศร กวาวสิบสาม และอ.สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน นำผลงานการพัฒนาทักษะการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านการสร้างชุดฝึกสำหรับนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ส่งเข้าประกวด

ในงานยังมีการสัมมนา เรื่องอนาคตอาชีวศึกษาไทยในยุคประเทศไทย 4.0 และกิจกรรมการถ่ายทอดผลงานวิจัย “...สู่วิจัยรับใช้สังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม” กว่า 130 ผลงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไป ผู้ประกอบการ และผู้สื่อข่าวจำนวนมาก

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : บุคลากรวิทยาลัยฯ (เข้าร่วมประชุม)


คลังรูปภาพ : CRCI-2017


คำค้น : CRCI-2017

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา