โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 สิงหาคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 93 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ โถงอาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ขอขอบคุณ งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มา ณ โอกาสนี้

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา