โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคล 85 พรรษามหาราชินี ในรัชกาลที่ 9 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคล 85 พรรษามหาราชินี ในรัชกาลที่ 9


วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ โถงอาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เป็นประธานในพิธีฯ วางพานพุ่มและกล่าวสดุดีเนื่องในวโรกาสมหามงคล 85 พรรษามหาราชินี ในรัชกาลที่ 9
โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมถวายพระพรฯ และร่วมลงนามถวายพระพรฯ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ 

สำหรับการจัดพิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ในครั้งนี้เพื่อให้ ผู้บริหารฯ คณาจารย์ ,เจ้าหน้าที่และนักศึกษาได้เทิดพระเกียรติฯ และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณของแม่
ในโอกาสเดียวกันนี้ประธานในพิธี ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ประกวดแข่งขันท่องทำนองเสนาะ ของแต่ละสาขา


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : นายนิธิศ  ธรรมโชติ   เตรียมวิศวะ ชั้นปีที่ 3 Drone

                           นายณัฐชนน  ขาวคม เตรียมวิศวะ ชั้นปีที่ 3 Mecha

                         นายพงศกร  บ่อแก้ว  เตรียมวิศวะ ชั้นปีที่ 3 Drone