โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคล 85 พรรษามหาราชินี ในรัชกาลที่ 9 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคล 85 พรรษามหาราชินี ในรัชกาลที่ 9

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 898 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ โถงอาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เป็นประธานในพิธีฯ วางพานพุ่มและกล่าวสดุดีเนื่องในวโรกาสมหามงคล 85 พรรษามหาราชินี ในรัชกาลที่ 9
โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมถวายพระพรฯ และร่วมลงนามถวายพระพรฯ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ 

สำหรับการจัดพิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ในครั้งนี้เพื่อให้ ผู้บริหารฯ คณาจารย์ ,เจ้าหน้าที่และนักศึกษาได้เทิดพระเกียรติฯ และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณของแม่
ในโอกาสเดียวกันนี้ประธานในพิธี ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ประกวดแข่งขันท่องทำนองเสนาะ ของแต่ละสาขา


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : นายนิธิศ  ธรรมโชติ   เตรียมวิศวะ ชั้นปีที่ 3 Drone

                           นายณัฐชนน  ขาวคม เตรียมวิศวะ ชั้นปีที่ 3 Mecha

                         นายพงศกร  บ่อแก้ว  เตรียมวิศวะ ชั้นปีที่ 3 Droneออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา