โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร จัดโครงการเปิดโลกห้องเรียนวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร จัดโครงการเปิดโลกห้องเรียนวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 สิงหาคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 382 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2560 ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง)

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร ได้ร่วมกันดำเนินโครงการเปิดโลกห้องเรียนวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารครั้งที่ 3 (Food Smart Camp 2560) ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2560 ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะ ทางด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาชีพของโรงงานหลวงอาหาร สำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) และเพื่อถ่ายทอดหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 30 คน

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อาจารย์ณัฐธินี ทรายแก้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา