โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ระบบการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยสนามไฟฟ้าพัลส์ ในงาน Investor's Day 2017 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ระบบการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยสนามไฟฟ้าพัลส์ ในงาน Investor's Day 2017 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 กันยายน 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 560 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ และ หัวหน้ากลุ่มวิจัยสนามไฟฟ้า ( RUEE ) พร้อมกับ อาจารย์ชัชวาลย์ กันทะลา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ระบบการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยสนามไฟฟ้าพัลส์ ในงาน Investor's Day 2017 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ได้รับเกียรติจาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยี Dr. Pulse Pro ในงาน THAILAND TECH SHOW โดย Highlight ของงาน Thailand Tech Show 2017 Investment Pitching Session ได้มีการนำเสนอผลงานระบบการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยสนามไฟฟ้าพัลส์ ( Dr.Pulse Pro )

ซึ่งเป็นระบบการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยสนามไฟฟ้าพลังงานต่ำ สำหรับอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่ม ซึ่งเครื่องดื่มที่ได้ยังคงคุณค่าสารอาหาร ความสดใหม่ สีสัน และรสชาติตามธรรมชาติไว้ได้อย่างครบถ้วน ทั้งยังสามารถเก็บได้นาน 7 - 14 วัน การทำงานของระบบใช้หลักการสนามไฟฟ้าพัลส์กระตุ้นเป็นจังหวะ ส่งผลให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในของเหลวหรือเครื่องดื่มถูกทำลายอย่างรวดเร็ว และประหยัดต้นทุนการใช้พลังงานในการผลิต

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ และ อาจารย์ชัชวาลย์ กันทะลา ได้ร่วมนำเสนอและตอบคำถามแก่ ภาคเอกชนที่ได้เข้าเยี่ยมชม ซักถาม และสนใจในการนำเทคโนโลยี Dr. Pulse Pro ไปประยุกต์ใช้ ดังต่อไปนี้

1. คุณหมอสนใจนำไปสกัดสารจากสมุนไพร เพื่อปรุงแต่งเป็นยา
2. ฆ่าเชื้อฯ ในน้ำนมวัว
3. กำจัดกลิ่นน้ำเสี่ยก่อนปล่อยทิ้งออกจากโรงงานยางพารา (ฆ่าเชื้อฯ หรือยับยั้ง enzyme พวกโปรตีนที่ส่งผลให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์)

โดยในวันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ ยังได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมแสดงในรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ทางช่อง 9 MCOT ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทำข่าวจำนวนมาก

ติดตามผลงาน Dr.Pulse Pro ต่อไปได้ที่ https://www.facebook.com/eail.dustdetec/

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ / อ.ชัชวาลย์ กันทะลาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา