โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมสมัครจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ขอเชิญชวนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมสมัครจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 กันยายน 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 538 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 

ปลัดอำเภอดอยสะเก็ด ขอฝากประชาสัมพันธ์แจ้งให้นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยฯ และประชาชนทั่วไป เข้าสมัครจิตอาสาตามโครงการ จิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ที่ว่าการอำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

ซึ่ง ณ เวลานี้ ยังขาดจิตอาสาอยู่เป็นจำนวนมาก (ร้อยกว่าคน) โดยสามารถนำบัตรประชาชนเข้าร่วมการสมัครครั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2560 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.

รายละเอียดจิตอสา ==> https://thestandard.co/kingrama9-funeral-volunteer/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา