โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 153 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โถงอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ C2 ดอยสะเก็ด

งานสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ซึ่งในปีนี้มีผู้คัดเลือกลงสมัคร ได้แก่

1. นางสาวธัญลักษณ์ คเวสก์สุกุล นศ.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 หมายเลข 1

2. นายศักดิธัช  เลิศเกษม นศ.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 หมายเลข 2

3. นายวีรชัย  สมสวย นศ.หลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ชั้นปีที่ 2 หมายเลข 3

ซึ่งผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดและได้รับเลือกเป็นนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2561 ได้แก่ นายศักดิธัช  เลิศเกษม นศ.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 หมายเลข 2ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา