โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม สองเล เสเริน ณ จังหวัดสงขลา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

นักศึกษาหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม สองเล เสเริน ณ จังหวัดสงขลา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1781 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Harbour at Hub Hoe Hin ณ โรงสีแดง เมืองสงขลา จ.สงขลา

อาจารย์กอปรพร นุกูลคาม , อาจารย์วีระศักดิ์ สวนจันทร์ , อาจารย์เอกชัย ล่ามคำและอาจารย์ศิรินภา ใจเมือง อาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าประกวดแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม "สองเล เสเริน" ในงาน สถาปนิกทักษิณ 2561 ณ จังหวัดสงขลา

โดยคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการนำเสนอผลงานทางด้านสถาปัตยกรรม ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับรางวัลได้แก่ นางสาวปรียาดา รัตนบุรี และนายพุฒิพงศ์ แผ่นทอง

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มา ณ โอกาสนี้ 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.กอปรพร นุกูลคามออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา