โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลดีเด่น จากโครงการภายใต้โครงการสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ KM ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากร วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลดีเด่น จากโครงการภายใต้โครงการสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ KM ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 360 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

บุคลากร วิทยาลัยฯ ราย อาจารย์วิสูตร  อาสนวิจิตร พร้อมคณะทีม ม.พี่เลี้ยง ได้รับรางวัลดีเด่น จากโครงการภายใต้โครงการสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ KM ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา

ผลงาน “การจัดการองค์ความรู้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงงานของมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ จังหวัดลำพูน” ของอาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร อาจารย์พีรยา สมศักดิ์ อาจารย์ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน อาจารย์เสวภาค เรือนใจ และอาจารย์จุฑารัตน์ ศิริจันทร์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา

ได้รับรางวัลดีเด่น พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นผู้มอบรางวัล โดยการประกวดผลงานดังกล่าว เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการภายใต้โครงการสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน  Thailand 4.0 “ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธุ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.วิสูตร อาสนวิจิตร
ขอบคุฯเนื้อหาข่าวจาก : นายวิทยา กวีวิทยาภรณ์

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา